Extra informatie voor ouders
03 april 2020 • Laatste update: 15:50

Informatie voor ouders op de website

Informatie voor alle ouders en leerlingen 03-04-2020

Oosterwolde, 3 april 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

De scholen hebben de deuren inmiddels drie weken gesloten. Deze week kregen we te horen dat de 6 april maatregelen zijn opgeschort tm 28 april. Dat kan betekenen dat we na de meivakantie weer leerlingen mogen ontvangen, maar dat dat geen zekerheid is. Daarover komt 21 april uitsluitsel.

De toetsenroosters voor de examenklassen zijn opnieuw ingedeeld. Veel toetsen zijn op afstand, ook zijn er nog toetsen op school. Bij toetsen op afstand kan je aanlopen tegen netwerkproblemen, zo bleek vanochtend meteen al.

Gisterochtend heeft de eerste groep leerlingen op school een toets gemaakt. De manier waarop leerlingen afstand hielden en zich aan onze aanwijzingen hielden, vervulde mij met ontroering en trots.

Op de gezichten bespeurde ik blijdschap bij leerlingen dat ze weer even op school waren, maar ook waren ze ingetogen en ernstig.

Leerlingen krijgen per persoon een apart lokaal en surveillance is vanaf de gang. Daarnaast hebben we strenge veiligheidsregels voor leerlingen en surveillanten opgesteld, waar iedereen zich aan moet houden. Het verliep allemaal vlekkeloos

Docenten en leerlingen zijn hard bezig om hun weg te vinden in het verzorgen c.q. ontvangen van onderwijs op afstand. Ze werken vanuit de thuissituatie en proberen leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen via Itslearning, Teams en andere kanalen. Docenten met jonge gezinnen doen dit terwijl thuis ook onderwijs gegeven moet worden aan jonge kinderen of ze hebben te maken met pubers die aan het werk gehouden moeten worden.

Leerlingen krijgen weekprogramma’s mee en worden in toenemende mate uitgenodigd voor allerlei online afspraken. Er zijn ook leerlingen die moeilijk aan het werk te krijgen zijn en niet reageren op uitnodigingen voor online-lessen of het stellen van vragen.

Zowel voor docenten als voor leerlingen en hun ouders is er behoefte aan structuur. Afgelopen week is dit onderwerp geweest van de MT-vergadering. 

Met docenten is afgesproken dat de werkzaamheden per klas of per lesgroep als  weektaak in Itslearning worden geplaatst. Leerlingen kunnen in hun eigen tijd hieraan werken.

Docenten organiseren een contactmoment per week binnen het huidige lesrooster.

Docenten bovenbouw die voor de meivakantie een beoordelende toets volgens het PTA willen geven, doen dit in overleg met examensecretaris. De toets kan alleen op afstand gegeven worden.

Docenten onderbouw die voor de meivakantie een beoordelende toets willen geven, overleggen eerst met de betreffende afdelingsleider, daarna wordt de toets opgenomen in het toetsenrooster op de website. De toets kan alleen op afstand gegeven worden.

Hier treft u een flyer aan waar u misschien iets aan hebt ter ondersteuning bij het begeleiden van uw kind bij het afstandsleren. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het aangepaste versie van is van een collega school.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de afdelingsleider van uw kind.

Met vriendelijke groet,

Sonja  van der Wijk

Directeur-bestuurder

Informatie voor alle examenkandidaten 01-04-2020

Beste examenkandidaten,

Zoals jullie hebben begrepen blijven de scholen in ieder geval gesloten tot en met de meivakantie.

Alle kandidaten moeten het schoolexamen afronden conform het PTA. Het PTA mag worden aangepast in de zin dat je kiest voor een andere afnamevorm. Dat betekent dat de laatste toets nu soms bijvoorbeeld een opdracht is geworden, een digitale toets met tijdslot of een mondeling.

Voor deze toetsen ontvang je informatie van je docent, het moment van afname staat in het toetsenrooster.

Aangezien we wel examenkandidaten mogen ontvangen op voorwaarde dat deze leerlingen de bekende richtlijnen in acht nemen, zijn er ook nog toetsen op school.

Deze toetsen zijn dus alleen voor leerlingen die niet verkouden zijn, geen koorts hebben en bij wie geen koorts in het gezin is.

Als een van de gezinsleden besmet is met het virus, ga ik ervan uit dat je de quarantaineperiode in acht neemt.

Na de meivakantie is er nog voldoende tijd om gemiste toetsen in te halen.

Vorige week heb ik jullie daar ook over bericht. In de tussentijd is er weer nagedacht over hoe we de afname van toetsen op school voor leerlingen en personeel nog veiliger kunnen organiseren.

Iedere leerling maakt de toets in een eigen lokaal. Via de roostermakers krijg je een bericht op Itslearning in welk lokaal je de toets gaat maken.

Als de groep kandidaten groter is dan 30, komen er twee afname tijden, ook deze indeling gaat via Itslearning.

Instructie bij toetsen op school:

Je zorgt ervoor dat je tussen 10 en 5 minuten voordat de toets begint op school komt. Het afstand houden begint al bij het wegzetten van de fiets. Aangezien we niet meer dan 30 leerlingen tegelijk ontvangen, is dat geen probleem. Bovendien wordt de toets afgenomen in meerdere gebouwdelen. Zet je fiets in de buurt van het gebouwdeel waar je moet zijn, dat zorgt meteen voor een spreiding.

Je gaat via de automatische deuren van gebouw B of C naar binnen en desinfecteert je handen.

Je gaat naar het betreffende lokaal en wacht bij de deur (die al open staat en open blijft staan!), totdat de surveillant zegt dat je naar binnen mag.

Leg jas en tas op het tafeltje in de gang. Je mobiele telefoon mag niet mee het lokaal in, dus stop die in je jas of tas. Je neemt alleen schrijfgerei, rekenmachine en geo mee naar binnen. Wij zorgen voor papier waarop je de antwoorden schrijft. Je gaat zitten bij de tafel waar de toets klaarligt. Daarna kan je beginnen.

Het surveilleren gebeurt vanaf de gang.

Voor leerlingen die hun toets op een laptop maken, staat een gedesinfecteerde laptop klaar.

Zorg ervoor dat je schrijfgerei en indien nodig een rekenmachine bij je hebt. Even iets lenen zit er niet in. Binassen en woordenboeken vreemde talen leggen wij klaar.

De school legt geen woordenboek Nederlands klaar.

Je mag een woordenboek Nederlands van thuis meenemen als je dat prettig vindt. Houd er rekening mee, dat deze kunnen worden gecontroleerd.

Een kwartier voordat de tijd om is, krijg je een seintje dat je nog een kwartier hebt.

Als je de toets hebt afgerond, laat je de opgaven en uitwerkingen liggen.  Je meldt je af bij de surveillant die zich op de gang bevindt, denk eraan dat je ook dan afstand bewaart.

Je pakt je fiets en gaat meteen naar huis.

Een hele organisatie, maar wel een veilige voor in een hele bijzondere tijd.

Veel succes toegewenst met jullie laatste toetsen.

Klik hier voor het toetsenrooster VMBO 4

Klik hier voor het toetsenrooster Mavo 4

Klik hier voor het toetsenrooster Havo 5

klik hier voor het toetsenrooster VWO 6

Met vriendelijke groet,

Sonja van der Wijk, directeur-bestuurder

Informatie voor examenkandidaten Havo 5 en VWO 6 31-03-2020

Beste leerlingen havo 5 en vwo 6,

Gisteren hadden wij het toetsenrooster zullen sturen voor de afronding van jullie schoolexamen. Dit rooster is nu bijna klaar. Om twee redenen krijgen jullie dat morgenochtend pas.

Ten eerste is er vanavond om 19.00 uur een persconferentie, waarin nieuwe maatregelen over de scholen worden bekend gemaakt. Als ons rooster daar niet bij aansluit, moeten we weer veranderingen doorgeven. Dat lijkt ons voor jullie niet fijn.

Ten tweede gaan we een aantal toetsen ‘op afstand’ afnemen. Daarover is veel digitaal overleg geweest tussen docenten, roostermaker en afdelingsleiders. De laatste controles op de afspraken worden nu uitgevoerd.

Houd de berichtgeving goed in de gaten. De gemaakte afspraken voor Engels, MAW en filosofie gaan gewoon door. De eerste toets is niet eerder dan begin volgende week.

Succes met jullie voorbereidingen

Met vriendelijke groet,

Reina Kootstra

Taco Hofland

Informatie voor examenkandidaten Mavo 30-03-2020

Klik hier om de informatie voor de examenkandidaten mavo 4 te bekijken

Informatie week 24 maart t/m 27 maart

Klik hier voor de gebundelde informatie over deze periode

Extra Informatie