Ga jij naar de brugklas?!

Kom kennismaken!

We vinden het belangrijk dat je in groep 8 al kennis komt maken met het Stellingwerf College. Er zijn daarvoor in dit jaar drie mogelijkheden.

Kennismakingsochtend

In de maanden november en december nodigen we de basisscholen uit om met de hele groep 8 een woensdagochtend bij ons op school te komen kennismaken. Tijdens deze ochtend ga je een aantal lessen volgen, zodat je een idee krijgt wat je kunt verwachten. Ook ga je met een mentor en leerling in gesprek en is er een uitgebreide mogelijkheid om allerlei vragen te stellen.

Open dag

Op woensdag 5 februari 2020 gaan de deuren van het Stellingwerf College open van 15.00 tot 21.00 uur. Jij bent dan samen met je ouders van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de school. Op deze dag kan je deelnemen aan verschillende activiteiten en kun je uitgebreid kennis komen maken met de school, de leerlingen en het personeel. Via de basisschool ontvang je ook nog een uitnodiging voor deze dag.

Kennismakingsavond

Als je je officieel hebt aangemeld voor de brugklas worden jij en je ouders op maandag 15 juni 2020 uitgenodigd om kennis te komen maken met je nieuwe school. Terwijl je ouders belangrijke informatie over de school krijgen, ga jij kennismaken met je nieuwe klas en mentor. Zo weet je voor de zomervakantie al wie er in je nieuwe klas zit en is het minder spannend voor je als je na de zomervakantie start op je nieuwe school.

 

In de maanden november en december nodigen we de basisscholen uit om met de hele groep 8 een woensdagochtend bij ons op school te komen kennismaken.

 

Op woensdag 5 februari 2020 is er een OPEN DAG en ben je van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de school.

Ouderinformatie over het Stellingwerf College

Uw zoon of dochter zit nu in groep 8 van de basisschool. Binnenkort staat u samen met uw zoon of dochter voor de keuze naar welke school voor voortgezet onderwijs uw kind zal gaan. Een belangrijke keuze want het gaat om de toekomst van uw kind. Bij de schoolkeuze spelen verschillende overwegingen een rol zoals de kwaliteit van onderwijs, de begeleiding en activiteiten, maar ook de plezierige sfeer en de bereikbaarheid van de school. Natuurlijk wilt u antwoord op de vraag: biedt de school de kansen en mogelijkheden die het beste bij mijn kind passen? Om tot een juiste keuze te komen is goede informatie onontbeerlijk. Daarom is er een informatiebrochure voor ouders leerlingen groep 8 samengesteld.
De brochure kunt u hier downloaden

Met het motto Elk kind telt geven wij aan dat voor ons iedere leerling er toe doet. Dat vertaalt zich naar aandacht voor onze leerlingen. Een goede relatie met leerlingen vormt het uitgangspunt voor ons pedagogisch/didactisch handelen, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen in niveau, leerstijl en mogelijkheden.

LWOO-informatieavond

Naast de informatiebrochure organiseert de school op maandag 4 november 2019 een LWOO-informatieavond speciaal voor de ouders/verzorgers van leerlingen die misschien wel in aanmerking komen voor Leerwegondersteunend onderwijs. De groep 8 leerkracht kan u vertellen of het voor u raadzaam is deze informatieavond bij te wonen.

Kennismakingsochtend

In de maanden november en december worden op een woensdagochtend de groep 8 leerlingen in klassenverband uitgenodigd op het Stellingwerf college voor een kennismakingsochtend om uw kind alvast kennis te laten maken met de school.

Informatieavond ouders groep 8

Op maandag 25 november 2019 is er een informatieavond voor alle ouders van leerlingen in groep 8

Geo Battle

Het Stellingwerf College organiseert dit jaar op dinsdag 19 november 2019 voor de derde keer een Geobatle voor groep 8 leerlingen.  Meer informatie kun je vinden op https://www.geobattle.nl/

Voorlichting ouders en leerlingen Verrijkt en Versneld VWO

Op dinsdag 3 december 2019 vindt de voorlichtingsavond over verrijkt en versneld vwo plaats. Op deze avond wordt er informatie gegeven aan de ouders en leerlingen over wat verrijkt en versneld vwo inhoudt en hoe de toelatingsprocedure er uit ziet. Ook zullen de leerlingen een tweetal voorbeeldlessen volgen.

 

Bekijk hier de eerste vlog van onze vloggers Amy en Luna over het leven in de brugklas.

Wat vinden de brugklassers?

Het is in het begin natuurlijk spannend. Als je later in het jaar bent, dan begin je meer gewend aan elkaar te raken. Wij hadden toen in het begin al een feestje met elkaar geregeld. Dat is ook een leuk idee, want je leert elkaar dan nog beter kennen.

Bij mij waren we bij de kennismaking best stil en was iedereen zenuwachtig. Na een paar schooldagen werden we al steeds meer vrienden.

De derde dag dat we op school waren gingen we met zijn allen op de fiets naar een locatie buiten school. Dat was een geschikt moment om anderen te ontmoeten. We mochten ook zwemmen en je had veel verschillende activiteiten, zoals een luchtkussen.

Heel gaaf!

Ongeveer in het midden van het jaar heb je ook de brugklasdisco. Dat is een disco voor alle brugklassers. Het is gewoon op school en het is niet verplicht, maar ik ben er ook geweest en het was super leuk. We deden allemaal leuke dingen die avond.

In de eerste week ga je verschillende dingen doen. Dat was erg gezellig!

 

 

Ik wens je een net zo’n leuk brugklasjaar als ik heb gehad!

Je nieuwe vakken in het kort

Nederlands

Het vak Nederlands gaat in de brugklas verder waar je bent gebleven mate het vak taal op de basisschool. Je zult bij dit vak weer te maken krijgen met spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

Frans

In de HM, AH, A en verrijkt vwo brugklas krijg je het vak Frans. Dit is een nieuwe taal voor je, dus dat is best spannend. Je zult zien dat je na het eerste jaar al een aardig woordje Frans spreekt.

Duits

In de MK brugklas krijg je Duits.  Het is handig als je deze taal kunt spreken, want Duitsland is toch onze buurman.

Engels

Engels kom je vaak tegen, bijvoorbeeld op internet of op de tv. Er wordt op aarde door veel mensen Engels gesproken en het is fijn als jij mee kunt praten. Daarom moet je de Engelse taal goed leren.

Geschiedenis

Je leert bij geschiedenis alles over vroeger. Op de basisschool zat geschiedenis bij wereldoriëntatie in. Op de middelbare school ga je verder in op de verschillende tijdsperiodes en personages. In de VMBO basis brugklas heet dit vak Mens&Maatschappij.

---

 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is in de brugklas meer dan alleen het leren van topografie. Je leert er alles over hoe de wereld is opgebouwd en waarom het in Nederland altijd regent. In de VMBO basis brugklas heet dit vak Mens&Maatschappij.

Wiskunde

Op de basisschool had je rekenen. In de brugklas heet het wiskunde, alleen leer je er meer dan alleen maar rekenen. Wiskunde gaat ook over logisch redeneren en problemen oplossen.

Natuur- en scheikunde

Waarom valt een bal naar beneden als je hem los laat? En waarom kun je in de zomer zwemmen in het water en in de winter schaatsen op hetzelfde water? Op dit soort vragen krijg je antwoord bij natuur- en scheikunde. Je leert er de belangrijkste “wetten van de natuur”. In verrijkt vwo zitten deze vakken in het vak Science en in de VMBO basis brugklas zitten deze vakken in het vak Binas.

Biologie

Op de basisschool heb je misschien het vak “natuur” gehad. In de brugklas heet dat vak biologie. Je leert alles over dieren, planten maar ook alles over je eigen lichaam. Je leert ook werken met de microscoop. In verrijkt vwo zit dit vak in het vak Science en in de VMBO basis brugklas zit dit vak in het vak Binas.